Follow Us:

ISPS richtlijnen

Blue-Separator-Line-Image

In de ISPS richtlijnen worden de minimale beveiligingseisen voor goederentransport per schip aangegeven. Deze richtlijnen hebben betrekking op het detecteren van veiligheidsbedreigingen en het verdelen van verantwoordelijkheden voor overheden, havens en de scheepsindustrie op nationaal en internationaal niveau. Een onderdeel daarvan is het delen van relevante informatie waarmee procedures worden opgesteld die in werking treden bij een verandering in het veiligheidsniveau.

U kunt meteen een afspraak inplannen.

Waar de ISPS richtlijnen u tegen beschermen

Blue-Separator-Line-Image

Het is de bedoeling dat schepen ongehinderd en efficiënt goederen kunnen vervoeren. Beveiligingsrisico’s als diefstal en terrorisme beletten dit, maar hoe zorgen de ISPS richtlijnen er voor dat deze risico’s afnemen? Schepen werken vooral op internationale schaal en dat vraagt om een goede samenwerking tussen rederijen, overheden en havens.

Samen staan we sterk

Die samenwerking kan alleen tot stand komen als er een uniforme aanpak wordt gehanteerd om aanslagen en diefstallen te voorkomen. Zo moet een overheid een inventarisatie maken van de risico’s zodat scheepseigenaren en havenfaciliteiten hier adequaat op kunnen reageren. En dat is precies waarom de ISPS richtlijnen in het leven zijn geroepen, een gestandaardiseerd beveiligingsconcept dat overal ter wereld wordt toegepast.

De rol van Verbaten Security Consultancy

Blue-Separator-Line-Image

Welke rol speelt Verbaten Security Consultancy hier nu in? Voor het succesvol beveiligen van de schaapvaart worden er bepaalde eisen gesteld aan schepen en havenfaciliteiten. Onze security expert zorgt ervoor dat uw bedrijf aan deze eisen voldoet. Met meer dan 25 jaar ervaring bij tal van bedrijven en internationale organisaties weet security specialist Pascal Verbaten als geen ander wat u nodig heeft om aan de ISPS richtlijnen te voldoen. Plan alvast een gratis kennismaking in door te bellen met 0031-6-13312308.

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier

Voor vragen kunt u gebruikmaken van onderstaand contactformulier of rechtstreeks mailen naar pascal@verbatensecurity.com. Indien u een vraag heeft over een specifiek onderwerp, vraag ik u dit in uw bericht aan te geven.

    Verbaten Security Consultancy:

    Wagenstraat 78
    4845 CX Wagenberg
    06-13312308