Follow Us:

TAPA richtlijnen

Blue-Separator-Line-Image

De TAPA security standaard speelt een steeds grotere rol in de (internationale) bedrijfsvoering. Voldoet uw bedrijf al aan de norm voor TAPA certificering? Verbaten Security Consultancy controleert de huidige stand van zaken binnen uw onderneming en helpt u uw beveiliging te standaardiseren. TAPA richtlijnen zijn onderverdeeld in TSR (Trucking Security Requirements) en FSR (Freight Security Requirements).

U kunt meteen een afspraak inplannen.

TAPA TSR richtlijnen voor ‘high value’ transporten

Blue-Separator-Line-Image

De TSR richtlijnen zoals opgesteld door TAPA, beschermen uw lading en uw chauffeurs tegen de acties van criminelen. Met name bedrijven die waardevolle goederen over de weg vervoeren zijn kwetsbaar voor diefstal en beroving. Met Verbaten Security Consultancy zorgt u voor een acceptabele veiligheidsstandaard die de kans op calamiteiten aanzienlijk verlaagt.

Voldoe aan de TAPA FSR richtlijnen en bescherm uw goederen

Waar de TSR richtlijnen zich vooral richten op de bescherming en beveiliging van uw trucks zelf, richt FSR zich op het beschermen van uw lading. En dat gaat verder dan transport per truck. FSR richtlijnen stellen een standaard voor de veiligheid van uw goederen terwijl die zich door de gehele supply chain bewegen. Zeker op de meest kritieke punten als opslag en behandeling van goederen.

Stel uw marktpositie veilig, bel voor een gratis kennismaking

Blue-Separator-Line-Image

Een TAPA certificering is een geruststelling voor uw zakenpartners omdat zij ervanuit kunnen gaan dat de security binnen uw bedrijf op het hoogst mogelijke niveau is. Om die reden stellen steeds meer bedrijven een TAPA certificering als verplichting voor hun logistieke partners. Positioneer uzelf in de markt als betrouwbare partner met behulp van Verbaten Security Consultancy. In een gratis, persoonlijk gesprek legt onze security expert u graag meer uit over de TAPA TSR en FSR richtlijnen en ander veiligheid gerelateerde zaken. Bel voor een afspraak met 0031-6-13312308.

Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier

Voor vragen kunt u gebruikmaken van onderstaand contactformulier of rechtstreeks mailen naar pascal@verbatensecurity.com. Indien u een vraag heeft over een specifiek onderwerp, vraag ik u dit in uw bericht aan te geven.

    Verbaten Security Consultancy:

    Wagenstraat 78
    4845 CX Wagenberg
    06-13312308